Η διάσταση του φύλου στην επιστημονική έρευνα

Συγγραφείς

  • Χριστίνα Αθανασιάδου Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1933

Λέξεις-κλειδιά:

φύλο, ενσωμάτωση φύλου, έρευνα, καινοτομία

Περίληψη

Στο παρόν άρθρο γίνεται λόγος για τη σημασία και την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Παρά την πρόοδο όσον αφορά τα ζητήματα ισότητας ανάμεσα στα φύλα, διεθνείς και Ευρωπαϊκοί οργανισμοί προσπαθούν, με διάφορα μέσα, να καταφέρουν τόσο μια καλύτερη εκπροσώπηση του γυναικείου πληθυσμού σε ερευνητικές ομάδες και σώματα λήψης αποφάσεων, όσο και τη συμπερίληψη του φύλου στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων. Φαίνεται ότι η διασφάλιση της έμφυλης ισότητας δεν αποτελεί μόνον ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά είναι πρωταρχικής σημασίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την σχετικότητα των αποτελεσμάτων στην έρευνα και την καινοτομία.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2023-07-27

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Αθανασιάδου Χ. (2023). Η διάσταση του φύλου στην επιστημονική έρευνα. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 21(77), 113–126. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1933