Διακυβέρνηση, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ηθική, Κοινωνικό όφελος

Συγγραφείς

  • Δώρα Παπαδοπούλου Resident Lecturer, EPLO/ELGS (European Law and Governance School), BA and MA Coordinator in Governance

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1930

Λέξεις-κλειδιά:

Διακυβέρνηση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ηθική, Εθνικές Στρατηγικές ΤΝ, Ευρωπαϊκή Ένωση

Περίληψη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί ένα πεδίο που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τις εφαρμογές της ως απαραίτητο όχημα των εξελίξεων σε όλους τους τομείς. Σαφώς δεν παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η επίδραση της είναι πολυεπίπεδη σε κοινωνίες, πολιτισμούς, οικονομίες ενισχύοντας και το εθνικό κύρος των χωρών. Η παρούσα προσπάθεια αποτελεί μια γενική εισαγωγική περισσότερο τοποθέτηση ανάδειξης των πτυχών και των επιχειρημάτων των εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης στο πεδίο της Διακυβέρνησης. Υπογραμμίζεται μάλιστα η αναγκαιότητα αυτής της συνέργειας. Θα παρουσιαστεί κριτικά, λοιπόν, η πρόσφατη επιχειρηματολογία αναφορικά με την χρεία ανάληψης πρωτοβουλιών εκφραζόμενων διαμέσου πολιτικών για την αποτελεσματικότερη χρήση των εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) χαρτογραφώντας και προσφέροντας τα όρια αυτής για το κοινό καλό. Επιπρόσθετα θα παρουσιαστεί και το Ευρωπαϊκό πλαίσιο προώθησης αυτών των ενεργειών καταδεικνύοντας όχι μόνο τους κινδύνους αλλά και το στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί. Μια τέτοια εξέταση στόχων, σημείων αναφοράς μέσω διαβούλευσης για την ΤΝ πρέπει να επιφέρει απτά αποτελέσματα.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2023-07-27

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Παπαδοπούλου Δ. (2023). Διακυβέρνηση, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ηθική, Κοινωνικό όφελος. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 21(77), 39–68. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1930