Η Ρύθμιση των χρήσεων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στην Ευρώπη: η μετάβαση από τους ηθικούς στους νομικούς κανόνες

Συγγραφείς

  • Κώστας Πώποτας Προϊστάμενος τμήματος Προσδιορισμού και Καταβολής Δικαιωμάτων, Δικαστήριο της ΕΕ, Υποψήφιος Διδάκτορας Ιονίου Πανεπιστημίου με αντικείμενο την «Ψηφιακή Δικαιοσύνη»,

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1928

Λέξεις-κλειδιά:

Τεχνητή Νοημοσύνη, Ηθική, Δίκαιο, Ευρωπαϊκή Ένωση

Περίληψη

Ο ιδιαίτερα εξειδικευμένος χαρακτήρας της Τεχνητής νοημοσύνης και ο ρυθμός ανάπτυξής της απαιτούν νέα πρότυπα. Αυτή η ταχέως αναπτυσσόμενη και πολλά υποσχόμενη ομάδα τεχνολογιών καλύπτει συνεχώς περισσότερους τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας. Παρουσιάζει σημαντικές νέες ευκαιρίες αλλά και σοβαρούς κινδύνους. Μπορεί αφενός να βελτιστοποιήσει υπάρχουσες διαδικασίες, να ενεργοποιήσει καινοφανείς δραστηριότητες, να δώσει απαντήσεις σε ευρύ φάσμα οργανωτικών προβλημάτων, αλλά από την άλλη μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα επιτήρησης, χειραγώγησης δεδομένων, αδιαφάνειας και έλλειψης επεξήγησης για τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Η έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα έχει επίσης ιδιαίτερη ανάγκη από ηθικό πλαίσιο. Η μετάβαση από την αυτορρύθμιση με βάση ηθικά προτάγματα προς νομοθετημένους κανόνες και περιορισμούς, προσέγγιση στην οποία πρωτοπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέτει νέα προβλήματα και κυρίως το ερώτημα σε ποιο βαθμό νομικές ρυθμίσεις μπορούν να βελτιώσουν την προστασία των ατόμων από την εισαγωγή της ΤΝ στη σύγχρονη ζωή χωρίς να παρεμποδιστεί η τεχνική εξέλιξη και η δυνατότητα θετικής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2023-07-26

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Πώποτας Κ. (2023). Η Ρύθμιση των χρήσεων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στην Ευρώπη: η μετάβαση από τους ηθικούς στους νομικούς κανόνες. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 21(77), 10–38. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1928