Η κατανάλωση ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία

Συγγραφείς

  • Κυριάκος Σουλιώτης

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2002.1917

Περίληψη

Το άρθρο συγκρίνει τη στάση των πολιτών απέναντι σης ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία, με δεδομένο ότι η χρήση των παροχών ιδιωτικής περίθαλψης είναι σημαντικά υψηλότερη στην Ελλάδα, αλλά αυξάνεται
σταθερά και σης δύο χώρες. Επιβεβαιώνει τα συμπεράσματα της σχετικής βιβλιογραφίας με τη στατιστική επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στο εισόδημα αυτών που πληρώνουν για υπηρεσίες υγείας, στο είδος των υπηρεσιών που καταναλώνουν και στους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούν τον ιδιωτικό τομέα. Καταλήγει στη διαπίστωση ότι η οικονομική κατάσταση είναι σημαντικός καθοριστικός παράγοντας στη χρησιμοποίηση της ιδιωτικής περίθαλψης, αλλά επιπλέον υπάρχουν και άλλοι συμβάλλοντες παράγοντες που συνδέονται με τις ανάγκες των ασθενών, τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και το επίπεδο ικανοποίησης από αυτές.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2023-07-25

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Σουλιώτης Κ. (2023). Η κατανάλωση ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 9(32). https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2002.1917

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα

Most read articles by the same author(s)