Πόσο γκράφικ νόβελ είναι ένα γκράφικ νόβελ;

Συγγραφείς

  • Μαριάννα Μίσιου & Δρ. Γιάννης Κουκουλάς

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2023.1899

Περίληψη

Λαμβάνοντας υπόψη τους σημαντικότερους προβληματισμούς που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία σχετικά με τα γκράφικ νόβελς, και την αμηχανία που εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από τον όρο, στο παρόν άρθρο γίνεται άλλη μια προσπάθεια αποσαφήνισης του πεδίου, τοποθετώντας τα και εξετάζοντάς τα μέσα από τη σχέση τους με τα κόμικς. Στη βάση αυτή, γίνεται προσπάθεια να εντοπισθεί η ειδοποιός διαφορά της κατηγορίας γκράφικ νόβελ από τις άλλες κατηγορίες που ανήκουν στην Ένατη Τέχνη. Καταγράφονται ορισμένα από τα κύρια και επαναλαμβανόμενα κριτήρια προσδιορισμού των γκράφικ νόβελς στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και γίνεται προσπάθεια μιας κριτικής θεώρησής τους, η οποία ωστόσο αποδεικνύει τη μη στέρεη υπόστασή τους. Γι' αυτό και προτείνεται η υιοθέτηση του μοντέλου της «πολυπλοκότητας» όπως έχει αναπτυχθεί από τον Achim Hescher (2016). Τα χαρακτηριστικά της πολυπλοκότητας εφαρμόζονται στο Logicomix των Δοξιάδη et. al. (2008) και αποδεικνύεται ότι μπορεί να αναχθεί σε ένα μετρήσιμο κριτήριο του όρου γκράφικ νόβελ, ώστε, τουλάχιστον με τεχνικό τρόπο, να προσδιοριστούν η χρήση του αλλά και τα όριά του. 

Λέξεις-κλειδιά: κόμικς, γκράφικ νόβελς, κριτήρια, πολυπλοκότητα

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2023-07-04

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Μαριάννα Μίσιου & Δρ. Γιάννης Κουκουλάς. (2023). Πόσο γκράφικ νόβελ είναι ένα γκράφικ νόβελ;. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2023.1899

Τεύχος

Ενότητα

ΑΡΘΡΑ