Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης Χαρακτηριστικά Πρακτικές και Εμπόδια. Διερεύνηση των Αντιλήψεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συγγραφείς

  • Ελένη Πλατογιάννη
  • Γεράκη Ακριβούλα

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2022.902

Λέξεις-κλειδιά:

Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης, Πολιτισμικά και Διαρθρωτικά Εμπόδια, Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περίληψη

Επαγγελματικές κοινότητες μάθησης (ΕΚΜ), ένα ισχυρό μέσο με επιπτώσεις  στη  σχολική  μάθηση. Το ενδιαφέρον προκάλεσε η  έλλειψη ερευνών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για την διερεύνηση των αντιλήψεων επιλέχτηκε η  τεχνική του ερωτηματολογίου. Η έρευνα διεξήχθη τον Απρίλιο του 2020, με δείγμα 155 εκπαιδευτικών του νομού Καρδίτσας. Τα αποτελέσματα έδειξαν,  αδυναμία σαφούς ορισμού των ΕΚΜ και αντιφάσεις για το είδος των εμποδίων που αναστέλλουν την ίδρυση τους.  Ως σοβαρότερα διαρθρωτικά εμπόδια καταγράφονται, τα ελάχιστα περιθώρια αυτονομίας, η απουσία υποδομών και κατάλληλων χώρων για συνεργατικές δράσεις. Ως πολιτισμικά εμπόδια θεωρούνται,  η άρνηση των εκπαιδευτικών για καινοτομίες, η απουσία συλλογικότητας και η έλλειψη εμπιστοσύνης. Η ηλικία, η  προϋπηρεσία και ο τύπος  του σχολείου επιδρούν.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2022-06-06

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Πλατογιάννη Ε., & Ακριβούλα Γ. . (2022). Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης Χαρακτηριστικά Πρακτικές και Εμπόδια. Διερεύνηση των Αντιλήψεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 20(75), 55–87. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2022.902

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα