Αναφερόμενες πρακτικές των νηπιαγωγών για το γραμματισμό: Αξιοποιώντας ένα ολοκληρωμένο μοντέλο για την κατανόηση και ερμηνεία του αναδυόμενου γραμματισμού στο νηπιαγωγείο

Συγγραφείς

  • Ειρήνη Παπαναστασάτου
  • Ευθυμία Πεντέρη

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2018.805

Λέξεις-κλειδιά:

αναδυόμενος γραμματισμός, πρακτικές νηπιαγωγών, ολοκληρωμένο μοντέλο γραμματισμού

Περίληψη

Στην παρούσα έρευνα διερευνώνται οι αναφερόμενες πρακτικές των νηπιαγωγών σε σχέση με την προαγωγή του γραμματισμού στο νηπιαγωγείο. Για τις ανάγκες της έρευνας αυτής κατασκευάστηκε ερευνητικό εργαλείο, αξιοποιώντας στοιχεία από το Ολοκληρωμένο μοντέλο για τον αναδυόμενο γραμματισμό (Rohde, 2015), το οποίο εστιάζει στην ολιστική και αλληλεπιδραστική θεώρηση των συστατικών του αναδυόμενου γραμματισμού με έμφαση στον καθοριστικό ρόλο του περιβάλλοντος, εδώ νηπιαγωγείου, στην κατάκτηση των σχετικών με το γραμματισμό δεξιοτήτων. Στην έρευνα συμμετείχαν 260 νηπιαγωγοί από 29 Νομούς της Ελλάδας. Παρουσιάζονται οι πρακτικές στις οποίες δίνουν λιγότερη και περισσότερη έμφαση οι νηπιαγωγοί καθώς και τα χαρακτηριστικά τους που μπορεί να συνδέονται με την εφαρμογή τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας, με έμφαση στην περιορισμένη συνεργασία με την οικογένεια που αποτυπώθηκε, συζητούνται μεταξύ άλλων και σε σχέση με τις επιμορφωτικές ανάγκες των νηπιαγωγών.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2018-08-01

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Παπαναστασάτου Ε. ., & Πεντέρη Ε. . (2018). Αναφερόμενες πρακτικές των νηπιαγωγών για το γραμματισμό: Αξιοποιώντας ένα ολοκληρωμένο μοντέλο για την κατανόηση και ερμηνεία του αναδυόμενου γραμματισμού στο νηπιαγωγείο. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 18(69), 59–89. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2018.805

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα