Δεδομένα πραγματικού κόσμου: Δυνατότητες, περιορισμοί και μελλοντικές προοπτικές

Συγγραφείς

  • Δημοσθένης Παναγιωτάκος Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο της Καμπέρα, Αυστραλία
  • Βίκτωρας Γκοτζαμάνης Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1931

Περίληψη

Η όλο και ευρύτερη χρήση του διαδικτύου, η συνεχώς αυξανόμενη χρήση έξυπνων κινητών τηλεφώνων και άλλων φορητών συσκευών με δυνατότητες καταγραφής,αποστολής και ανάλυσης δεδομένων και μια πληθώρα άλλων εφαρμογών που γίνονται διαθέσιμες με τις νέες τεχνολογίες έχουν δημιουργήσει μία πολύ σημαντική δεδομένων, τα δεδομένα πραγματικού κόσμου. Τα δεδομένα αυτά έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν για την επιβεβαίωση ευρημάτων που προέρχονται από κλινικές μελέτες ή βασική έρευνα, αλλά και για την προσέγγιση ερωτημάτων που δε θα ήταν εφικτό να απαντηθούν με τις παραδοσιακές μεθόδους με τελικό σκοπό τη δημιουργία ιατρικών ενδείξεων και κατευθυντήριων οδηγιών. Ωστόσο, τα δεδομένα αυτά έχουν κάποιους εγγενείς περιορισμούς όπως είναι η ετερογένεια, η ασυνέπεια, η μη αντιπροσωπευτικότητα του γενικού πληθυσμού και γενικότερα η χαμηλότερη ποιότητα τους συγκριτικά με τα δεδομένα που προέρχονται από κλινκές μελέτες, λόγω του μεγάλου τους όγκου, τη μη πιστοποιημένη αξιοπιστία των μέσων καταγραφής και την ποικιλία τις διαθεσιμότητας τους σε διαφορετικές ομάδες πληθυσμού. Για το λόγο αυτό απαιτείται η χρήση και περαιτέρω ανάπτυξη σύνθετων και καινοτόμων μέθοδων όπως είναι η μηχανική μάθηση και η τεχνητή νοημοσύνη για την ανάλυση τους και την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων μέσα από αυτά. Παρόλο που απαιτείται ακόμα αρκετή έρευνα για την τελειοποίηση των τεχνικών ανάλυσης, υπάρχουν ήδη παραδείγματα αξιοποίησης των δεδομένων πραγματικού κόσμου για αντιμετώπιση προκλήσεων όπως ήταν η πανδημία COVID 19 και η προσδοκία είναι πως στο μέλλον τα δεδομένα αυτά θα διαδραματίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο στη λήψη αποφάσεων για τη δημόσια υγεία.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2023-07-27

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Παναγιωτάκος Δ., & Γκοτζαμάνης Β. (2023). Δεδομένα πραγματικού κόσμου: Δυνατότητες, περιορισμοί και μελλοντικές προοπτικές. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 21(77), 69–93. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1931