Η εργασιακή ηθική του δημόσιου τομέα υπό το πρίσμα της ηθικής συμπεριφοράς και φαινομένων ηθικής παρενόχλησης: Μια πρόταση προς εξυγίανση μέσω ανάπτυξης της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας

Συγγραφείς

  • Δήμητρα Θανοπούλου
  • Ιωάννης Καρράς

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1734

Λέξεις-κλειδιά:

Εργασιακή ηθική, ψυχολογική παρενόχληση, διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα, δημόσια διοίκηση

Περίληψη

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να αναδειχθεί η σχέση της εργασιακής ηθικής και της  διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει μέσο για την εξυγίανση του δημόσιου τομέα με τη βοήθεια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, γίνεται μια απόπειρα θετικού συσχετισμού της διαπολιτισμικής ικανότητας, της ηθικής συμπεριφοράς και του σεβασμού της διαφορετικότητας αλλά  και από την άλλη των φαινομένων ηθικής και ψυχολογικής παρενόχλησης απουσία εργασιακής ηθικής. Συνεπώς, σύμφωνα με τον παρόντα θεωρητικό προβληματισμό, ένας διαπολιτισμικά ικανός υπάλληλος, που εκδηλώνει ηθική συμπεριφορά, με σεβασμό στη διαφορετικότητα, πιθανόν να αποτελούσε συγκριτικό πλεονέκτημα για έναν οργανισμό σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον δημόσιας διοίκησης.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2023-02-21

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Θανοπούλου Δ., & Καρράς Ι. (2023). Η εργασιακή ηθική του δημόσιου τομέα υπό το πρίσμα της ηθικής συμπεριφοράς και φαινομένων ηθικής παρενόχλησης: Μια πρόταση προς εξυγίανση μέσω ανάπτυξης της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας . Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 20(76), 140–165. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1734

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα