Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης προσφυγισσών θυμάτων έμφυλης βίας: Βασικές αρχές και καλές πρακτικές

Συγγραφείς

  • Μαρία Τριτάρη
  • Χρυσοβαλάντης Παπαθανασίου

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1733

Λέξεις-κλειδιά:

προσφύγισσες, έμφυλη βία, υποστηρικτικές υπηρεσίες, ξενώνες φιλοξενίας

Περίληψη

Σκοπός: Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση των βασικών αρχών και των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε υπηρεσίες που στηρίζουν προσφύγισσες θύματα έμφυλης βίας. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε περιγραφική ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Αποτελέσματα: Βασικές αρχές μίας υποστηρικτικής υπηρεσίας αποτελούν: α) το καταρτισμένο προσωπικό, β) η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, γ) η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε 24ωρη βάση, δ) η συνηγορία και ε) η φροντίδα των παιδιών. Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες κατηγοριοποιούνται σε: α) συμβουλευτικά κέντρα, β) καταφύγια-ξενώνες και γ) τηλεφωνικές γραμμές άμεσης βοήθειας. Συζήτηση: Στην Ελλάδα παρατηρείται έλλειψη υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που να απευθύνονται σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα. Απαιτείται η δημιουργία σύγχρονων και εξειδικευμένων υπηρεσιών και η προσαρμογή των υπαρχουσών δομών στις κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών οργανισμών.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2023-02-21

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Τριτάρη Μ., & Παπαθανασίου Χ. (2023). Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης προσφυγισσών θυμάτων έμφυλης βίας: Βασικές αρχές και καλές πρακτικές. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 20(76), 115–139. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1733

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα