Κοινωνικές στάσεις προς τα διεμφυλικά και ομοφυλόφιλα άτομα

Συγγραφείς

  • Dennitsa Ilieva
  • Γεώργιος Αλεξιάς
  • Κωνσταντίνος Τόγκας
  • Δήμητρα Λέκκα

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1732

Λέξεις-κλειδιά:

κοινωνικές στάσεις, διεμφυλικοί, ομοφυλόφιλοι, δημογραφικά χαρακτηριστικά

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση των κοινωνικών στάσεων προς τα διεμφυλικά και ομοφυλόφιλα άτομα. Πραγματοποιήθηκε συγχρονική μελέτη διάρκειας έξι μηνών (Ιαν.-Ιούνιος 2019) σε δείγμα 273 ατόμων (n=273) από τον ελληνικό γενικό πληθυσμό. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε δημογραφικές πληροφορίες και τα Αttitudes Towards Transgender Individuals Scale και Attitudes Toward Lesbians and Gay Men Scale. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το SPSS v.25. Οι στάσεις προς τους διεμφυλικούς  δεν ήταν ιδιαίτερα αρνητικές. Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο και οι περισσότερο θρησκευόμενοι είχαν πιο αρνητικές στάσεις. Αντίθετα, η επίδραση του φύλου, της κοινωνικοοικονομικής τάξης και του επαγγέλματος δεν ήταν σημαντική. Απαιτείται η διεξαγωγή και άλλων ερευνών, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και να διερευνηθεί ο ρόλος και άλλων δημογραφικών μεταβλητών.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2023-02-17

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Ilieva, D., Αλεξιάς Γ., Τόγκας Κ., & Λέκκα Δ. (2023). Κοινωνικές στάσεις προς τα διεμφυλικά και ομοφυλόφιλα άτομα. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 20(76), 92–114. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1732

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα