Η λειτουργία του τίτλου σε βιβλία χωρίς λέξεις (wordless book)

Συγγραφείς

  • Τασούλα Τσιλιμένη
  • Γιώτα Μηκέ

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2020.691

Περίληψη

Ο τίτλος του βιβλίου είναι το βασικότερο στοιχείο της ταυτότητάς του. Αποτελεί πηγή πληροφοριών για τον αναγνώστη και ερέθισμα για τη διατύπωση ερωτημάτων και υπαινικτικών δηλώσεων, τις οποίες αναλαμβάνει να αποσαφηνίσει το κείμενο ή η εικονογράφηση του βιβλίου. Στη διεθνή βιβλιογραφία καταγράφονται μελέτες με αντικείμενο διερεύνησης τη λειτουργία του τίτλου σε εικονογραφημένα παιδικά βιβλία. Απουσιάζουν, ωστόσο, έρευνες αναφορικά με την ερμηνευτική λειτουργία του τίτλου σε εικονογραφημένα βιβλία χωρίς λέξεις (wordless book). Μέσω της παρούσας εργασίας επιχειρείται η ανάδειξη της ιδιόμορφης αφηγηματικής οργάνωσης και λειτουργίας του τίτλου σε βιβλία χωρίς λέξεις με βάση το ταξινομικό σχήμα της «περιγραφικής λειτουργίας» που προτείνει ο Genette (1988, 1997).

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2020-12-01

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Τσιλιμένη Τ. ., & Μηκέ Γ. . (2020). Η λειτουργία του τίτλου σε βιβλία χωρίς λέξεις (wordless book). ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2020.691

Τεύχος

Ενότητα

ΑΡΘΡΑ