Η Διδακτική αξιοποίηση της αναγνωστικής και κριτικής θεωρίας στο πλαίσιο της προσέγγισης έμφυλων ρόλων και ταυτοτήτων στη Λογοτεχνία

Συγγραφείς

  • Ελευθερία Μαχαιρά

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2014.592

Περίληψη

Στο παρόν άρθρο περιγράφεται η υλοποίηση και τα αποτελέσματα μιας διδακτικής παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε στη Γ’ Τάξη του Γυμνασίου. Η διδακτική αυτή παρέμβαση, αξιοποιώντας τις αρχές δύο από τις πλέον σύγχρονες θεωρίες, τη Συναλλακτική Θεωρία της Αναγνωστικής Ανταπόκρισης της L.Rosenblatt και τον Κριτικό Γραμματισμό, έδωσε έμφαση στη διερεύνηση των αλλαγών που είναι δυνατόν να επέλθουν στις στάσεις των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με τις στερεοτυπικές αντιλήψεις των δύο φύλων. Ειδικότερα, επιχειρήθηκε η δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν τους μαθητές στο να αποκτήσουν ένα υπόστρωμα κριτικής σκέψης, ικανό να μεταβάλει τις στάσεις-πεποιθήσεις τους απέναντι στις στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα φύλα και, επιπλέον, θα τους καταστήσει ικανούς να συναλλαχθούν με τα εξεταζόμενα λογοτεχνικά κείμενα.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2014-12-01

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Μαχαιρά Ε. (2014). Η Διδακτική αξιοποίηση της αναγνωστικής και κριτικής θεωρίας στο πλαίσιο της προσέγγισης έμφυλων ρόλων και ταυτοτήτων στη Λογοτεχνία . ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2014.592

Τεύχος

Ενότητα

ΑΡΘΡΑ