Διδακτική αξιοποίηση του graphic novel «Persepolis» για την ανάπτυξη κριτικού γραμματισμού σε μαθητές της Α’ Λυκείου στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας

Συγγραφείς

  • Βασιλική Καραΐσκου

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2014.591

Περίληψη

Στο πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής και της Παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών, βασικός στόχος της εκπαίδευσης του σύγχρονου σχολείου είναι η καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού των μαθητών/τριών με την αξιοποίηση στην τάξη και πολυτροπικών κειμένων, όπως τα graphic novels. Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η παρούσα έρευνα, στόχος της οποίας είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού για την καλλιέργεια κριτικού και οπτικού γραμματισμού στους μαθητές/τριες της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας αξιοποιώντας διδακτικά το graphic novel Persepolis. Η παρούσα έρευνα αποτελεί εκπαιδευτική παρέμβαση στο μάθημα της Αγγλικής σε μαθητές/τριες της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου του Γυμνασίου – Λ.Τ. Κρανέας Ελασσόνας. Η εφαρμογή της διήρκησε 9 διδακτικά δίωρα (Μάρτιος - Απρίλιος 2012) και βασίστηκε σε εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε. Τα αποτελέσματα της έρευνας ενθαρρύνουν την ενσωμάτωση πρακτικών κριτικού γραμματισμού στην τάξη, καθώς οι μαθητές/τριες ενεπλάκησαν με επιτυχία σε κριτικές συζητήσεις σχετικά με ζητήματα φύλου, πολιτισμικής ταυτότητας και θρησκείας, αμφισβήτησαν τα σχετικά στερεότυπα και προέβαλαν εναλλακτικές οπτικές.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2014-12-01

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Καραΐσκου Β. (2014). Διδακτική αξιοποίηση του graphic novel «Persepolis» για την ανάπτυξη κριτικού γραμματισμού σε μαθητές της Α’ Λυκείου στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2014.591

Τεύχος

Ενότητα

ΑΡΘΡΑ