Προσεγγίζοντας τις ανδρικές ταυτότητες στη Λογοτεχνία της Α΄Λυκείου: Μια εφαρμογή κριτικού γραμματισμού στον Μπίλλυ Έλλιοτ

Συγγραφείς

  • Παναγιώτης Ιωαννίδης

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2014.590

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αυξηθεί οι εργασίες που ασχολούνται με τη μελέτη των ανδρισμών στην εκπαίδευση. Παρ’ όλα αυτά, η ύπαρξη ελάχιστων ερευνών διερεύνησης των ανδρικών ταυτοτήτων μέσω της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην ελληνική βιβλιογραφία μάς ώθησε στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης που επιδιώκει την κριτική προσέγγιση των ανδρικών ταυτοτήτων στο μάθημα της Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου. Αρχικά, παρουσιάζονται με συντομία οι σύγχρονες θεωρήσεις σχετικά με τους ανδρισμούς και τη διερεύνησή τους σε λογοτεχνικά κείμενα υπό το πρίσμα της παιδαγωγικής του κριτικού γραμματισμού. Στη συνέχεια προτείνονται μια σειρά από δραστηριότητες κριτικού γραμματισμού που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σχετικά με τις έμφυλες ταυτότητες και στην κατανόηση και αμφισβήτηση των κυρίαρχων Λόγων για τις θηλυκότητες και τους ανδρισμούς.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2014-12-01

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Ιωαννίδης Π. (2014). Προσεγγίζοντας τις ανδρικές ταυτότητες στη Λογοτεχνία της Α΄Λυκείου: Μια εφαρμογή κριτικού γραμματισμού στον Μπίλλυ Έλλιοτ. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2014.590

Τεύχος

Ενότητα

ΑΡΘΡΑ