«Τα ματωμένα χώματα» της Δ. Σωτηρίου μέσα από την οπτική της Αισθητικής Ανταπόκρισης του W. Iser και της Δημιουργικής Γραφής

Συγγραφείς

  • Σοφία Τσάτσου-Νικολούλη

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2022.986

Περίληψη

Το παρόν άρθρο επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην εφαρμογή της θεωρίας της αισθητικής ανταπόκρισης του W. Iser στο μυθιστόρημα ‘Τα ματωμένα χώματα’ της Δ. Σωτηρίου. Η δομή του χωρίζεται σε τρία κύρια μέρη. Στο πρώτο παρατίθενται οι βασικές θεωρητικές απόψεις του W. Iser, παρουσιάζοντας τη θεωρία του, την αισθητική της ανταπόκρισης. Έμφαση δίνεται σε κεντρικούς όρους, όπως είναι ενδεικτικά ‘ο υπονοούμενος αναγνώστης’, ‘τα κενά’, ‘οι αρνήσεις’. Στο δεύτερο, πρακτικό μέρος, επιχειρείται η εφαρμογή της θεωρίας της αισθητικής ανταπόκρισης στο φημισμένο μυθιστόρημα της Δ. Σωτηρίου ‘Ματωμένα χώματα’. Το τρίτο και τελευταίο μέρος  έχει ως απώτερο σκοπό την ανάδειξη της χρήσης της δημιουργικής γραφής ως διδακτικό εργαλείο για την ολοκλήρωση της βιωματικής επικοινωνίας των μαθητών με το εν λόγω μυθιστόρημα, προτείνοντας ασκήσεις που εκπορεύονται από τη θεωρία της αισθητικής ανταπόκρισης.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2022-07-22

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Τσάτσου-Νικολούλη Σ. . (2022). «Τα ματωμένα χώματα» της Δ. Σωτηρίου μέσα από την οπτική της Αισθητικής Ανταπόκρισης του W. Iser και της Δημιουργικής Γραφής. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2022.986

Τεύχος

Ενότητα

ΑΡΘΡΑ