Δημιουργική Γραφή στο σχολείο. Το τερπνόν μετά του ωφελίμου.

Συγγραφείς

  • Σοφία Νικολαΐδου

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2012.545

Περίληψη

Στην εισήγηση που ακολουθεί, περιγράφεται το πιλοτικό πρόγραμμα διδασκαλίας της δημιουργικής γραφής στο Γυμνάσιο, που εφαρμόστηκε από τη φιλόλογο του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Σοφία Νικολαΐδου, διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κατά τα σχολικά έτη 2010-2011 και 2011-2012. Επιχειρείται μια πρώτη αποτίμηση του προγράμματος. Συζητούνται οι όροι εισαγωγής του αντικειμένου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και η συνομιλία του με τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2012-07-02

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Νικολαΐδου Σ. (2012). Δημιουργική Γραφή στο σχολείο. Το τερπνόν μετά του ωφελίμου . ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2012.545

Τεύχος

Ενότητα

ΑΡΘΡΑ