Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Αλλάζοντας έξι καπέλα... έξι χρώματα. Η αξιοποίηση της τεχνικής των "έξι καπέλων σκέψης" του Edward De Bono στην προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF