Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η συμπεριφορά των αγοραστών κατοικίας κατά την περίοδο 2004-2007 Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF