Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Πώς εμπεδώνεται η καινοτομική δραστηριότητα; Η ανάδυση των συστημάτων καινοτομίας στο χώρο Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF