Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Προσδιοριστικοί παράγοντες της επίδοσης των μαθητών της Γ' Λυκείου στις Γενικές Εξετάσεις 2000 Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF