Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ideology in Constructivist children’s book illustrations in the Soviet Union (1920-1930) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF