Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Αρ. 11 (2007): Καινοτομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF