Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η καθημερινή κινητικότητα των απασχολούμενων στην Ελλάδα και οι χωρικές διαφοροποιήσεις της έντασης του φαινομένου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF