Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Διερεύνηση των διαθρωτικών μεταβολών της ελληνικής οικονομίας την περίοδο της οικονομικής κρίσης με χρήση της ανάλυσης εισροών – εκροών Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF