Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Gregory Ashworth, Kavaratzis Mihalis (Επιμέλεια), 2010. Towards Effective Place Brand Management: Branding European Cities and Regions. Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF