Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περιφερειακοί καινοτομικοί σχηματισμοί και διεργασίες θεσμικής ολοκλήρωσης των δρώντων: quo vadis Creta? Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF