Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Πρόταση δημιουργίας ενός πολυκριτηριακού συστήματος καταγραφής και αξιολόγησης των υλικών και αύλων πολιτιστικών πόρων ενός τόπου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF