Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Αποτίμηση των επιπτώσεων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF