Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η διαχρονική εξέλιξης της φτώχειας στις χώρες της ΕΕ-28: αναλυτική προσέγγιση με τη μεθοδολογία System-GMM Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF