1.
Πλατογιάννη Ε, Ακριβούλα Γ. Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης Χαρακτηριστικά Πρακτικές και Εμπόδια. Διερεύνηση των Αντιλήψεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Βήμα [διαδίκτυο]. 6 Ιούνιος 2022 [παρατίθεται 8 Δεκέμβριος 2022];20(75):55-87. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/tovima/article/view/902