1.
Ανδρεαδάκης Ν, Καδιανάκη Μ. Εμπειρική μελέτη της αποτελεσματικής διδασκαλίας και του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού. Το Βήμα [διαδίκτυο]. 1 Δεκέμβριος 2010 [παρατίθεται 22 Ιούνιος 2024];15(57). διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/tovima/article/view/271