1.
Μουζάκη Μ, Δημόπουλος ΧΝ, Κασσαβέτης ΔΝ, Σουλιώτης Κ. Από το ασυλιακό περιβάλλον στην κοινότητα: Οι ΚοιΣΠΕ ως μηχανισμός κοινωνικής επανένταξης. Το Βήμα [διαδίκτυο]. 29 Δεκέμβριος 2023 [παρατίθεται 25 Ιούλιος 2024];21(78):3-27. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/tovima/article/view/1980