1.
Αθανασιάδου Χ. Η διάσταση του φύλου στην επιστημονική έρευνα. Το Βήμα [διαδίκτυο]. 27 Ιούλιος 2023 [παρατίθεται 30 Νοέμβριος 2023];21(77):113-26. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/tovima/article/view/1933