1.
Σαββάκης Μ. Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας στην κοινωνική έρευνα. Το Βήμα [διαδίκτυο]. 27 Ιούλιος 2023 [παρατίθεται 7 Δεκέμβριος 2023];21(77):94-112. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/tovima/article/view/1932