Πλατογιάννη Ελένη, και Ακριβούλα Γεράκη. ‘Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης Χαρακτηριστικά Πρακτικές και Εμπόδια. Διερεύνηση των Αντιλήψεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης’. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 20, no. 75 (Ιούνιος 6, 2022): 55–87. ημερομηνία πρόσβασης Δεκέμβριος 8, 2022. https://journals.lib.uth.gr/index.php/tovima/article/view/902.