Ανδρεαδάκης Ν., και Καδιανάκη Μ. ‘Εμπειρική μελέτη της αποτελεσματικής διδασκαλίας και του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού’. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 15, no. 57 (Δεκέμβριος 1, 2010). ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 22, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/tovima/article/view/271.