Α. Φερώνας. ‘Κοινωνία των Πολιτών: Η θεσμική συγκρότηση και ο ρόλος της σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα’. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 14, no. 56 (Σεπτέμβριος 1, 2009). ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 27, 2022. https://journals.lib.uth.gr/index.php/tovima/article/view/211.