Τζανάκης Μανώλης, και Σαββάκης Μάνος. ‘Οι τόποι ως ιστορικοπολιτισμικά αντιπαραδείγματα και ως σύμβολα κοινωνικών ορίων: Σπιναλόγκα και Λέρος’. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 10, no. 36 (Φεβρουάριος 2, 2024). ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 25, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/tovima/article/view/2019.