Μουζάκη Μαρία, Δημόπουλος Χαράλαμπος Ν., Κασσαβέτης Δημοσθένης Ν., και Σουλιώτης Κυριάκος. ‘Από το ασυλιακό περιβάλλον στην κοινότητα: Οι ΚοιΣΠΕ ως μηχανισμός κοινωνικής επανένταξης’. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 21, no. 78 (Δεκέμβριος 29, 2023): 3–27. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 25, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/tovima/article/view/1980.