‘Ζητήματα έμφυλης ισότητας στον ακαδημαϊκό χώρο: Δεκατρείς συνεντεύξεις με γυναίκες ακαδημαϊκούς’. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 21, no. 77 (Ιούλιος 27, 2023): 130–169. ημερομηνία πρόσβασης Νοέμβριος 30, 2023. https://journals.lib.uth.gr/index.php/tovima/article/view/1934.