Αθανασιάδου Χριστίνα. ‘Η διάσταση του φύλου στην επιστημονική έρευνα’. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 21, no. 77 (Ιούλιος 27, 2023): 113–126. ημερομηνία πρόσβασης Νοέμβριος 30, 2023. https://journals.lib.uth.gr/index.php/tovima/article/view/1933.