Σαββάκης Μάνος. ‘Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας στην κοινωνική έρευνα’. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 21, no. 77 (Ιούλιος 27, 2023): 94–112. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 24, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/tovima/article/view/1932.