Παναγιωτάκος Δημοσθένης, και Γκοτζαμάνης Βίκτωρας. ‘Δεδομένα πραγματικού κόσμου: Δυνατότητες, περιορισμοί και μελλοντικές προοπτικές’. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 21, no. 77 (Ιούλιος 27, 2023): 69–93. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 13, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/tovima/article/view/1931.