Α. Φερώνας. ‘Κοινωνία των Πολιτών: Η θεσμική συγκρότηση και ο ρόλος της σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα’. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ. 14, τχ. 56, Σεπτέμβριος 2009, doi:10.26253/heal.uth.ojs.sst.2009.211.