Τζανάκης Μ., και Σαββάκης Μ. ‘Οι τόποι ως ιστορικοπολιτισμικά αντιπαραδείγματα και ως σύμβολα κοινωνικών ορίων: Σπιναλόγκα και Λέρος’. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ. 10, τχ. 36, Φεβρουάριος 2024, https://journals.lib.uth.gr/index.php/tovima/article/view/2019.