Παπαδοπούλου Δ. ‘Διακυβέρνηση, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ηθική, Κοινωνικό όφελος’. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ. 21, τχ. 77, Ιούλιος 2023, σσ. 39-68, doi:10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1930.