[1]
Πλατογιάννη Ε. και Ακριβούλα Γ. ., ‘Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης Χαρακτηριστικά Πρακτικές και Εμπόδια. Διερεύνηση των Αντιλήψεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης’, Το Βήμα, τ. 20, τχ. 75, σσ. 55–87, Ιουνίου 2022.