[1]
Α. Φερώνας, ‘Κοινωνία των Πολιτών: Η θεσμική συγκρότηση και ο ρόλος της σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα’, Το Βήμα, τ. 14, τχ. 56, Σεπτεμβρίου 2009.