[1]
Τζανάκης Μ. και Σαββάκης Μ., ‘Οι τόποι ως ιστορικοπολιτισμικά αντιπαραδείγματα και ως σύμβολα κοινωνικών ορίων: Σπιναλόγκα και Λέρος’, Το Βήμα, τ. 10, τχ. 36, Φεβρουαρίου 2024.